FitnessDreams!

Proteinsupplement. When and why?

Eftersom jag ofta får frågor om protein kommer jag ta upp lite om just det, protein, i detta inlägg. Jag har säkert varit inne på ämnet tidigare men frågorna förekommer ändå. Protein är ett jätteviktigt näringsämne för kroppen. Alla celler är i behov av protein och i kroppen omvandlas protein till aminosyror. Det vi dock behöver tillföra genom kosten är de 9 essentiella aminosyrorna eftersom kroppen inte kan skapa dessa 9 på egen väg. Alla 9 livsviktiga aminosyror hittar vi i animaliska produkter så som fisk, kött, kyckling & ägg, men finns även i vissa bönor & sädeslag. Vegetarianer får alltså vara lite noggrannare med att planera sitt proteinintag genom kosten än en icke-vegetarian. Protein är musklernas byggstenar, men det är inte bara musklerna som är beroende av protein utan även hår, hud, naglar, organ & vävnad är det. Ett tecken på proteinbrist är att du ofta upplever dig sjuk. Immunförsvaret är alltså också beroende av protein för att fungera på bästa möjliga sätt. /Since I often get questions about protein, I will ttalk a little about just that, protein, in this post. I have certainly touched the subject before but questions still occur. Protein is a very important nutrient for the body. All cells in our bodies is in need of protein and our bodies convertes protein into amino acids. However, what we need to bring through our diet are the 9 essential amino acids because the body can not create these 9 on their own way. All nine essential amino acids is found in animal products such as fish, meat, chicken & eggs, but is also found in some beans & grains. Vegetarians may therefore be a little more precise in planning their protein intake through diet than a non-vegetarian. Protein is the building blocks of muscles, but it is not only the muscles that are dependent on protein but also the hair, skin, nails, organ & tissue is. A sign of protein deficiency is that you often feel sick. The immune system is thus also dependent on the protein to function in the best possible way.

.. Så, nu har jag pratat lite om protein & vad det är bra för. Men under all denna träningshets gömmer sig även de kosttillskottsbolag som vill få alla att tro att ett tillsott av protein är livsnödvändigt - och så är det inte! Kosttillskott har exploderat & det är inte ofta man ser någon på gymmet utan en shake i handen. Även på sociala medier cirkulerar det enorma mängder bilder från olika företag, olika typer av tillskott, olika smaker, olika fördelar mm mm. För det första måste jag säga att den enda som egentligen är helt beroende av kosttillskott är en person som deffar. Dvs försöker gå ner i fett, och behålla muskler. För att få i sig tillräckligt med protein är man i detta fall beroende av proteintillskott eftersom skulle man äta den mängden protein man behöver genom mat skulle man även få i sig många oönskade kalorier på köpet. Vi andra är egentligen inte beroende av proteintillskott MEN det är fortfarande ett väldigt bra alternativ till att få i sig det där extra man behöver när man tränar hårt & pressar musklerna. Sen måste jag också passa på att säga att en proteinshake ska absolut inte ersätta en måltid! Det får alltså inte misstolkas som en måltidsersättare för det är det inte. /So, now I have talked a little about protein & what it's good for. But during all this training explosion we are in, hides the dietary supplement companies that want to get everyone to believe that a supplement of protein is essential to life - and thats not true! Protein supplements have exploded in populariity and it's not often you see someone at the gym without a shake in the hand. Even on social media circulates a huge amounts of images from different companies, different types of supplements, different tastes, different benefits and so on. First I must say that the only ones that really is completely dependent on protein supplements is a person who're dieting. That means trying to lose fat and retain musclemass. In order to get enough protein in this case is dependent on protein supplement because if one would eat the amount of protein one needs through food one would also take in many unwanted calories to boot. The rest of us are not really dependent on protein supplements but it's still a very good alternative to get that extra needed protein when training hard and pushing your muscles. And I also like to say that a protein shake will certainly not replace a meal! It must not be misinterpreted as a meal replacement.

 Vilka behöver ta ett proteintillskott då? Ja, alla som inte får i sig tillräckligt med protein genom kosten helt enkelt. Man brukar räkna med att en fysiskt aktiv person ska ligga på ca 1-2g protein per kroppskilo. Alltså ska den som väger 100kg äta minst 100g protein per dag, men helst 200g. Vissa påstår att 2,5g per kroppskilo är ultimat för en styrketränande person men personlgen anser jag att det är överdrivet. Jag åt mycket mer protein innan jag blev sjuk än vad jag gör idag & jag har ungefär samma muskelmassa & styrka ändå - så att överdriva konsumtionen av protein är inte nödvändigt. 1-2g tycker jag är rimligt! :) /Who needs to take a protein supplement then? Yes, I would say all who does'nt get enough protein thru their food. It's that simple. It is customary to assume that a physically active person should be getting around 1-2g of protein per kilo of your bodyweight. Lets say, someone who weighs 100kg should eat at least 100g of protein per day, but preferably 200g. Some claim that 2.5g per kg is ultimate for bodybuilders person but personally, I think it is exaggerated. I ate more protein before I got sick than I do today & I have about the same muscle mass and strength anyway - so to exaggerate the consumption of protein is not necessary. 1-2g I think this is reasonable! :)

När ska man ta proteintillskottet? Att ha protein i blodet helatiden är att föredra. Se till att ha protein med i varje måltid.. Det finns egentligen inget som säger att det är bättre att ta en shake före eller efter ett träningspass så länge det finns protein i kroppen. Läser man om det så står det att man ska ta protein ungefär jämt - men då måste man förstå att många av dessa artiklar är sponsrade av just, proteintillskott. Jag brukar blanda en proteinshake med jättemycket vatten & så dricker jag den shaken som vatten under hela passet. Den shaken, samt någon proteinsmoothie är det enda jag använder mig av när det kommer till proteintillskott. Mer är inte nödvändigt på min nivå - jag försöker att använda kosten som min näringsskälla så mycket som möjligt. Det bästa läget att inte en proteinshake är antingen på morgonen då kroppen varit utan näring under många timmar, eller efter ett träningspass. Men efter ett träningspass ska man ändå äta ordentligt så man kan lika gärna lägga proteinet i det målet. Vissa tar ett långsamt protein på kvällen för att förse musklerna med protein under natten men det är inget jag gör eller gjort. /When should you take your protein then? Always having protein in your bloodstream is preferred. Make sure to have protein with every meal.. There really is nothing that says it's better to take a shake before or after a workout as long as you have protein in the body. I usually mix a protein shake with a lot of water and drink the shake as water throughout the workout. Theat shake, as well as some protein smoothies is the only protein supplement I use. More is not necessary at my level - I try to use my diet as my nutrition bark as much as possible. The best time to drink a protein shake is either in the morning when the body has been without nourishment for many hours, or after a workout. But after a workout you should still eat properly so you might as well add the protein to your meal. Some take a slow protein in the evening to provide the muscles with protein during the night but thats  nothing I do or done.

Tillsist vill jag också tillägga att det finns hur många herrans studier som helst om protein & vissa säger emot varandra så det bästa är som alltid, att skaffa sig en egen uppfattning om vad som fungerar för just dig. Men nu vet ni lite om mina tankar kring detta fenomen ;) /Finally, I would also add that there are sooooo many studies done about protein and some tells that the otherone is wrong, so the best thing is, as always, to get your own opinion on what works best for you. But now you know a little about my thoughts on this phenomenon called protein supplements ;)

Kommentarer

Laddar kommentarer...
Visa alla kommentarer
Formuläret laddas